top of page

Sport Talent Manager

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig...

 

 

Tänk dig att din tränare ger dig ett träningsprogram som anpassas efter din livssituation och motivation, dina styrkor och svagheter. Kostråd som gör att du blir fysiskt starkare och kan prestera mer samt mental coachning som stärker ditt självförtroende och din självbild. Tror du att du skulle uppnå bättre resultat då? Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå för att nå framgång inom lagsporter som t.ex. fotboll och innebandy och har därför utformat en specialutbildning för att sådana tränare ska bli flera.

 

Du läser till största delen på distans och studietakten är halvfart med möjlighet att kombinera studierna med jobb eller egen idrottssatsning. Utbildningen kan också vara ett bra komplement till t.ex. en lärarutbildning eller en tidigare tränarutbildning.

 

Utbildningen pågår under 4 terminer och genomförs i samarbete med Janne Stahre, som sysslat med individuell träning i många år och driver Stahre International Academy of Football i Stockholm och Stahre Sports Talent Management School.

 

Akademin finns även i Finland och Spanien. Förutom praktik läser du 6 kurser där fokus ligger på momenten teknik och mental träning. Den schemalagda undervisningen sker via träffar torsdag-lördag 4-5 gånger per termin i Vaxholm.

 

Huvuddelen av träffarna kommer att förläggas till Vaxholm. De praktiska inslagen i utbildningen kan göras på ”hemmaplan”. Vill du göra praktiken utomlands hjälper vi dig att ordna det men du får själv stå för omkostnaderna.

 

 

Ansökan

 

Kontakta Jan Stahre tel. 0703223822 eller maila ditt intresse till info@spelarutveckling.com

 

Kostnad

 

Frågor besvaras av:

 

Janne Stahre, Sports Talent Manager

Stahre Sports Talent Management School

Telefon: 0703.223.822 

E-post: info@spelarutveckling.com

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page